הפיל שבחדר

הפיל שבחדר

במעגל המשותף נשים וגברים שערכנו השבוע דובר, בין היתר, על הפיל שבחדר. אני לא מדבר כאן מטפורית. אלא ממש דובר על “הפיל שבחדר” מספר פעמים. במקרה שלנו, הפיל שבחדר זה המתח בין גברים ונשים. בהנחיה שלנו אנחנו לא מכוונים לדבר ספיציפית על גברים ונשים, אבל ההימצאות...